Provincie Antwerpen

Restauratie

Restauratie van de windmolen

In 2016 startte “Adriaens Molenbouw” uit Weert (NL) met de restauratie. De begeleiding gebeurde in nauwe samenwerking tussen Kempens Landschap en de gemeente Westerlo. De kast, de trap en de wieken werden gerestaureerd en de molen kreeg volledig nieuw binnenwerk. De gemeente Westerlo en de Vlaamse Overheid financierden de werken. Kempens Landschap ontfermde zich over de buitenaanleg en de rest van het domein, en kreeg daarvoor financiële steun vanuit het Landinrichtingsproject “de Merode”.

 

Afbeelding1

Restauratie molenhuis met stal, schuur, bijgebouw en bakhuis

Vanaf de winter van 2017-2018 restaureert Kempens Landschap de gebouwen. Verwacht wordt dat dit een kleine twee jaar zal duren. Op deze website zullen geregeld foto’s en nieuwtjes van deze restauratie te volgen zijn.

Nadien komt er een vakantiewoning voor maximaal 10 personen in het molenhuis. Boekingen hiervoor zullen later gemaakt kunnen worden via deze website.

De stal en de schuur zullen verhuurd worden voor private en publieke doeleinden.

In het bakhuis zal je later, dankzij de vele vrijwilligers die dit op zich willen nemen, bakdemonstraties en workshops kunnen volgen.

Steun vanuit Vlaanderen en Europa

Omdat het molenhuis met haar aanhorigheden beschermd is, kan Kempens Landschap voor de restauratie beroep doen op een belangrijke erfgoedpremie van de Vlaamse Overheid.

Daarnaast worden bepaalde werken voor de revalorisatie van de gebouwen gesubsidieerd vanuit het Landinrichtingsproject “de Merode”, en wordt de restauratie van het bakhuis mee gefinancierd vanuit Europa en de provincie Antwerpen vanuit het PDPO-project “De Beddermolen ingebed”.

Omdat Kempens Landschap met deze restauratie bovendien een voorbeeld wil zijn op het gebied van duurzaamheid, krijgen ze ook 27.500 euro Europese en provinciale subsidie vanuit het Interreg Vlaanderen-Nederland project “DEMI MORE”, wat staat voor “Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives MORE”. Bij de restauratie van de stal en het bijgebouw van de Beddermolen werd immers gekozen voor innovatieve toepassingen inzake energie-efficiëntie en CO2 reductie.